Historie

De SAR is in 2000, op initiatief van de intermediaire brancheorganisaties NVA en de NBVA (nu Adfiz), opgericht. De SAR treedt op als beheerder van de volgende drie erkenningsregelingen

  • Registermakelaar in Assurantiën (RMiA) 

  • Registerpensioenadviseur (RPA) 


  • Register Gevolmachtigd Agent (RGA)

In deze registers staan zo’n 1.400 assurantiemakelaars, assurantieadviseurs, inkomensadviseurs en pensioenadviseurs ingeschreven. Deze adviseurs voldoen aan bovenwettelijke deskundigheidseisen en aanvullende eisen met betrekking tot onder meer vakbekwaamheid en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor alle erkenningsregelingen van de SAR geldt dat de geregistreerde adviseurs de gedragscode van de SAR dienen te onderschrijven.