De titel RMiA maakt duidelijk dat u bewezen vakbekwaamheid heeft verworven op een niveau dat ver boven het wettelijk vereiste ligt. Dat is vooral belangrijk in de zakelijke markt, waar het vaak gaat om de eindklanten (consumenten) en zakelijke gesprekspartners, die verwachten dat u ruime ervaring heeft binnen het verzekeringsbedrijf. 

U bent de verzekeringsprofessional die van uw klant het vertrouwen heeft gekregen voor het beheren en beheersen van zijn verzekerbare risico's. Dit geldt voor het adviesproces, de analyse, het sluiten van de verzekering en uiteraard bij het afwikkelen van eventuele schadeclaims.

U bent volledig vrij in de advisering van uw klanten inzake risicomanagement, het verzekeringsprogramma en de wijze waarop en bij welke risicodragers verzekeringen gesloten worden.
Kortom, adviseurs die van assurantieadvisering hun vak hebben gemaakt en die de samenhang en complexiteit van deze advisering goed begrijpen. Adviseurs die hun klant en hun vakgebied centraal stellen, toegevoegde waarde creëren en dat vanuit de inhoud en de praktijk invullen.

Het RMiA wil dit bereiken door:
  • Het bevorderen van een goede beroepsuitoefening. Onder andere door het opstellen en handhaven van heldere gedrags- en beroepsregels voor alle bij haar ingeschreven personen, door toetsing en permanente educatie;
  • Het bewaken van de kwaliteit van het beroep en het stimuleren van de ontwikkeling van het vakgebied.