Een Registermakelaar in Assurantiën (RMiA) helpt ondernemers de (operationele) risico's binnen hun onderneming inzichtelijk te krijgen en passende maatregelen te treffen om deze te beheersen. Risico's dienen zoveel mogelijk vermeden te worden, maar mogen een ondernemer niet beperken in de commerciële doelstellingen en innovatiekracht. Maar ondernemers willen wel graag inzicht in risico's die men zelf niet kan dragen. Uitsluiten van risico's is onmogelijk, het inzichtelijk en beheersbaar maken is de uitdaging! Het RMiA is dé erkenningsregeling waar u de allround, zeer ervaren en hoog opgeleide verzekeringsprofessional kunt vinden.