Het RMiA biedt u de kans om te werken aan uw eigen deskundigheid en u aan te sluiten bij een onderscheidend keurmerk. De naam RMiA staat voor kwaliteit en is een titel die uw beroepstrots weergeeft.

Het RMiA wil dit bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede beroepsuitoefening. Onder andere door het opstellen en handhaven van heldere gedrags- en beroepsregels voor alle bij haar ingeschreven personen. Maar ook door toetsing en permanente educatie;
  • Het bewaken van de kwaliteit van het beroep en het stimuleren van de ontwikkeling van het vakgebied.

Wat is de meerwaarde van het RMiA voor u als adviseur?

  • U bent aangesloten bij een herkenbaar keurmerk wat aan collegae en klanten laat zien dat u aan hogere eisen voldoet;
  • U onderschrijft beroepsregels die de verplichting opleggen objectief te adviseren en in het belang van de klant te handelen;
  • De kwaliteit en de goede naam van de beroepsgroep is gewaarborgd;
  • Contact met vakgenoten.