Professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid.

Dat zijn de kernwaarden van het RMiA. De erkenningsregeling voor makelaars en adviseurs in assurantiën. Met ingang van 1 januari 2020 zijn de erkenningsregelingen Registeradviseur in Assurantiën (RAiA) en Registermakelaar in Assurantiën (RMiA) samengevoegd in het nieuwe RMiA.

De doelstelling van het RMiA is om de kwaliteit van het verzekeringsadvies aan ondernemers en particulieren op een hoog niveau te brengen en te houden. Hiertoe zijn inhoudelijke en professionele criteria vastgesteld waaraan een RMiA moet voldoen. Deze worden onderhouden door een jaarlijks systeem van bovenwettelijke permanente educatie.

 

Zoeken in het register van onafhankelijke registermakelaars


Registratienummer: P0787
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Aon Nederland

Registratienummer: P0467
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Marsh BV

Registratienummer: P0601
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Schouten Zekerheid Makelaars in Assurantiën

Registratienummer: P0612
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Schouten Zekerheid Makelaars in Assurantiën

Registratienummer: P0781
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Fidus.nl B.V.

Registratienummer: P0560
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Ned Inter BV

Registratienummer: P0747
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: De Kemperberg BV

Registratienummer: P0328
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Ecclesia B.V.

Registratienummer: P0349
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Robbe Financiële Raadgevers

Registratienummer: P0648
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: QL Verzekeringen

Belangrijkste wijzigingen belastingplan 2022

2021-12-24 13:36:57

Op 21 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2022. De wet kan niet eerder in werking treden dan nadat de Koning deze heeft goedgekeurd en de wet ook is gepubliceerd. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning en de publicatie van de wet geeft het ministerie van Financiën in dit bericht een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2022. In de bijlage een overzicht van de belangrijkste zaken.

Een RMiA, de allround hoogopgeleide verzekeringsprofessional, leert een leven lang

2021-03-01 10:12:25

In gesprek met drie jonge ambitieuze RMiA’s die sinds juni 2020 met trots de titel RMiA dragen en in december 2020 het - voor hen nog niet verplichte - A-Actualiteiten webinar met voorafgaand de digitale leeromgeving hebben gevolgd: Ruud Bindels (38), Willem Li (40) en William Boelens (39).

archief

20 jaar SAR - terugblik met de drie oud-voorzitters over vakmanschap

2021-02-17 10:07:15

Het jaar 2020 is met recht een heel bijzonder jaar. De gehele wereld is in de ban van de COVID-19-pandemie en de gevolgen die dat heeft en nog zal hebben. 2020 is ook het jaar waarin de Stichting Assurantie Registratie (SAR) 20 jaar bestond met bijna 1.400 ingeschrevenen in de drie erkenningsregelingen: registermakelaar in Assurantiën (RMiA), Register Pensioenadviseur (RPA) en Register Gevolmachtigd Agent (RGA).

Nieuwsbrief Inkomen juni/juli 2020

2020-09-25 13:20:38

In onderstaand nieuwsoverzicht treft u informatie aan over een aantal belangrijke nieuwsberichten over de afgelopen maand met betrekking tot Inkomen.

archief