Voorwaarden tot inschrijving

Om Registermakelaar in Assurantiën (RMiA) te kunnen worden gelden de volgende voorwaarden tot inschrijving:
 • U bent in het bezit van het Assurantie A-diploma, met uitzondering van A-leven;
 • Daarnaast beschikt u over de Wft-diploma's Adviseur Schadeverzekeringen Zakelijk en Adviseur Inkomen;
 • U bent werkzaam in de zakelijke assurantiebemiddeling en -advisering;
 • U heeft drie jaar relevante ononderbroken werkervaring in de assurantiebemiddeling en - advisering;
 • U beschikt over voldoende kennis van alle branches om verzekerden een goed advies te kunnen geven met betrekking tot het beheersen van de risico's en de mogelijke verzekeringstechnische oplossingen;
 • U geeft blijk van een goed en breed inzicht in actuele ontwikkelingen en verhoudingen binnen de verzekeringsbranche;
 • U kunt de verzekerde adequaat voorlichten, waarbij de logische samenhangen duidelijk naar voren komen;
 • U dient het assessment met goed gevolg af te leggen. 
Onderneming
Daarnaast is er nog een aantal voorwaarden gesteld aan de onderneming waarbinnen de RMiA werkzaam is. De betrouwbaarheids- en deskundigheidseisen kunnen alleen voldoende tot hun recht komen, wanneer ook de onderneming deze voorwaarden ook onderschrijft. Deze voorwaarden zijn:
 • De onderneming waarin u actief bent, moet beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
 • De onderneming beschikt tevens over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de minimaal verplichte verzekerde som die vereist is in het kader van de AFM-vergunning;
 • De onderneming is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).