Voorwaarden tot inschrijving

Om Registermakelaar in Assurantiën (RMiA) te kunnen worden gelden de volgende voorwaarden tot inschrijving:
 • U bent in het bezit van het Assurantie A-diploma, met uitzondering van A-leven;
 • Daarnaast beschikt u over de Wft-diploma's Adviseur Schadeverzekeringen Zakelijk en Adviseur Inkomen;
 • U bent werkzaam in de zakelijke assurantiebemiddeling en -advisering;
 • U heeft drie jaar relevante ononderbroken werkervaring in de assurantiebemiddeling en - advisering;
 • U beschikt over voldoende kennis van alle branches om verzekerden een goed advies te kunnen geven met betrekking tot het beheersen van de risico's en de mogelijke verzekeringstechnische oplossingen;
 • U geeft blijk van een goed en breed inzicht in actuele ontwikkelingen en verhoudingen binnen de verzekeringsbranche;
 • U kunt de verzekerde adequaat voorlichten, waarbij de logische samenhangen duidelijk naar voren komen;
 • U dient het assessment met goed gevolg af te leggen. 
Onderneming
Daarnaast is er nog een aantal voorwaarden gesteld aan de onderneming waarbinnen de RMiA werkzaam is. De betrouwbaarheids- en deskundigheidseisen kunnen alleen voldoende tot hun recht komen, wanneer ook de onderneming deze voorwaarden ook onderschrijft. Deze voorwaarden zijn:
 • De onderneming waarin u actief bent, moet beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
 • De onderneming beschikt tevens over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de minimaal verplichte verzekerde som die vereist is in het kader van de AFM-vergunning;
 • De onderneming is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
Kosten
Jaarlijkse bijdrage personenregister RMiA bedraagt 160 euro.
Jaarlijkse bijdrage bedrijvenregister RMiA bedraagt 275 euro.
Eénmalige administratiekosten bij inschrijving resp. 160 en 275 euro.
Kosten PE bedragen 460 euro per jaar.
De UvA Masterclasses kosten 275 per sessie.