Permanente Educatie vanaf 1 januari 2020

BELANGRIJKE MEDEDELING OMTRENT PERMANENTE EDUCATIE in 2020
Het blijkt heel moeilijk om als Nederland het coronavirus onder controle te krijgen. Dat heeft o.a. toe geleid dat besloten is dat voor de RMiA's dit jaar alleen het volgen van het A-Actualiteitenprogramma verplicht is. Voor deze sessie ontvangt u 7 PE-punten. De kosten voor dit programma bedragen 275 euro. Vanaf 2021 zal het onderdeel A-Actualiteiten toegevoegd worden aan de jaarlijkse PE-verplichting, vanaf dat moment geldt dat er geen kosten voor in rekening worden gebracht.
Heeft u dit jaar al PE-bijeenkomsten bijgewoond? Dan worden deze doorgeschoven naar volgend jaar, zodat u in ieder geval geen extra kosten maakt in 2020. Wij hebben gemeend op deze manier tegemoet te komen aan de actuele situatie rondom het coronavirus.
De laatste ontwikkeling is dat we de fysieke bijeenkomsten voor u gaan omzetten naar een webinar. U ontvangt hierover zo spoedig mogelijk bericht.

PE vanaf 2021
In totaal volgt u als RMiA drie bijeenkomsten per jaar in het kader van uw permanente educatie, bestaande uit drie onderdelen, namelijk:

  • Verdiepende en actuele onderwerpern en casuïstiek;
  • Competenties & Vaardigheden, als separate onderdelen of als onderdeel van reguliere workshops of masterclasses;
  • Verplichte PE-sessies A-Actualiteiten

Kosten
De reguliere PE bijeenkomst kosten 200 euro.
De bijeenkomsten die worden verzorgd door docenten van de UvA kosten 275 euro.
Vanaf 2021 wordt het A-Actualiteitenprogramma een verplicht onderdeel van de PE-cyclus. Vanaf dat moment wordt dit PE-onderdeel zonder kosten aan u aangeboden. 

Kunt u niet aan de PE-verplichting voldoen?
Het kan natuurlijk zo zijn dat u door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden niet in staat bent om aan uw PE-verplichting te voldoen. In dat geval kunt u een e-mail sturen aan n.sterrenberg@stichtingassurantieregistratie.nl met een motivatie waarom dit het geval is. Dan is het mogelijk om dispensatie toe te kennen. Dit betekent concreet dat u de studiepunten van het lopende kalenderjaar dient te voldoen voor 1 juli van het volgende kalenderjaar. U heeft als het ware dan een dubbele PE-verplichting.

Samenwerking Universiteit van Amsterdam
De UvA zal een aantal van de modules die zij aanbieden in het kader van hun opleiding Enterprise Risk Management en Verzekeringskunde vertalen naar een aantal PE-sessie voor het RMiA. U ontvangt hiervoor ook een certificaat van de UvA.  Dit zijn echte topmodules en u moet er dan ook rekening mee houden dat van u tenminste een HBO denk- en werkniveau verwacht wordt. Deze modules zijn wat theoretischer van aard. Maar vormen een goede verkenning van wat de Universiteit van Amsterdam aan programma's aanbiedt als het gaat om universitaire opleidingen voor uw beroepspraktijk.

Heeft u vragen over de PE?
Dan kunt u het beste contact opnemen met Anne Lucy Titsing, a.titsing@stichtingassurantieregistratie.nl.

Aanmelden voor de PE?
Dat kunt u doen via u mijn.sar.nu account. Bent u uw wachtwoord voor dit account kwijt? Dan kunt u door middel van de link 'wachtwoord vergeten' met behulp van uw inschrijfnummer opnieuw instellen. Weet u uw inschrijfnummer niet? Dat kunt u in het register dat gepubliceerd is op de website opzoeken.