Als RMiA volgt u in totaal drie bijeenkomsten per jaar in het kader van permanente educatie. De PE bestaat uit drie onderdelen:

1. Verdiepende en actuele onderwerpen en casuïstiek
2. Competenties & Vaardigheden
    Als separate onderdelen of als onderdeel van reguliere workshops of masterclasses
3. Verplichte PE-sessies A-Actualiteiten

Kosten
De reguliere PE bijeenkomsten kosten 200 euro. De kosten van de bijeenkomsten die docenten van de Universiteit van Amsterdam verzorgen, bedragen 275 euro. Sinds 2021 is het A-Actualiteitenprogramma een verplicht onderdeel van de PE-cyclus. Dit bieden we digitaal aan. De kosten voor deze bijeenkomst bedragen 150 euro.

Kunt u niet aan de PE-verplichting voldoen?
Het kan natuurlijk zo zijn dat u door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden niet in staat bent om aan uw PE-verplichting te voldoen. Mail dan naar het secretariaat van de SAR via n.sterrenberg@stichtingassurantieregistratie.nl een motivatie waarom dit het geval is. Het is mogelijk om dan een dispensatie toe te kennen. Concreet betekent dit dat u de studiepunten van het lopende kalenderjaar dient te voldoen voor 1 juli van het volgende kalenderjaar. U heeft als het ware dan een dubbele PE-verplichting.

Samenwerking Universiteit van Amsterdam
De UvA biedt modules aan in het kader van de opleiding Enterprise Riske Management en Verzekeringskunde en vertaalt een aantal hiervan naar PE-sessies voor RMiA. U ontvangt hiervoor ook een certificaat van de UvA. Dit zijn echte topmodules en u moet dan ook rekening houden met tenminste een hbo denk- en werkniveau. Deze modules zijn wat theoretischer van aard. Ze vormen een goede verkenning van wat de UvA aan programma's aanbiedt als het gaat om universitaire opleidingen voor uw beroepspraktijk.

Vragen over PE
Heeft u nog vragen over de PE? Neem dan contact op met Anne Lucy Titsing via a.titsing@stichtingassurantieregistratie.nl.

Aanmelden voor de PE
U kunt zich aanmelden voor PE via uw mijn.sar.nu account. Bent u uw wachtwoord kwijt? Dan kunt u door middel van de link 'Wachtwoord vergeten' met behulp van uw inschrijfnummer uw wachtwoord opnieuw instellen. Uw inschrijfnummer vindt u in het register, dat gepubliceerd is op de website.