Permanente Educatie vanaf 1 januari 2020

BELANGRIJKE MEDEDELING OMTRENT PERMANENTE EDUCATIE
De planning van de masterclasses en de workshops voor 2020 is opgeschoven in verband met het coronavirus. De bijeenkomsten die al gepland waren, zullen worden verzet nar een nader te bepalen tijdstip.
Wij verwachten dat we met ingang van 1 juni a.s. de eerste bijeenkomsten zullen gaan plannen. Had u zich al ingeschreven voor een bijeenkomst? Dan ontvangt u automatisch bericht van ons dat deze bijeenkomsten zullen worden verplaatst naar een andere datum. Mocht u op de nieuwe datum verhinderd zijn, dan kunt u uiteraard een andere keuze maken uit het reguliere programma. Wij verzoeken u echter om dit aan ons kenbaar te maken via e-mail (info@stichtingassurantieregistratie.nl), zodat wij de betreffende sessies intern kunnen omboeken. Dat betekent concreet dat u geen creditnota en een nieuwe factuur ontvangt. Dat scheelt voor het Stafbureau heel veel administratie en dus tijd. Wij vertrouwen er op dat u hiervoor begrip zult hebben!


In totaal volgt u als RMiA drie bijeenkomsten per jaar in het kader van uw permanente educatie, bestaande uit drie onderdelen, namelijk:

  • Verdiepende en actuele onderwerpern en casuïstiek;
  • Competenties & Vaardigheden, als separate onderdelen of als onderdeel van reguliere workshops of masterclasses;
  • Verplichte PE-sessies A-Actualiteiten

Kosten
De reguliere PE bijeenkomst kosten 200 euro.
De bijeenkomsten die worden verzorgd door docenten van de UvA kosten 275 euro.
Voor de bijeenkomst A-Actualiteiten worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Kunt u niet aan de PE-verplichting voldoen?
Het kan natuurlijk zo zijn dat u door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden niet in staat bent om aan uw PE-verplichting te voldoen. In dat geval kunt u een e-mail sturen aan n.sterrenberg@stichtingassurantieregistratie.nl met een motivatie waarom dit het geval is. Dan is het mogelijk om dispensatie toe te kennen. Dit betekent concreet dat u de studiepunten van het lopende kalenderjaar dient te voldoen voor 1 juli van het volgende kalenderjaar. U heeft als het ware dan een dubbele PE-verplichting.

Samenwerking Universiteit van Amsterdam
De UvA zal een aantal van de modules die zij aanbieden in het kader van hun opleiding Enterprise Risk Management en Verzekeringskunde vertalen naar een aantal PE-sessie voor het RMiA. U ontvangt hiervoor ook een certificaat van de UvA.  Dit zijn echte topmodules en u moet er dan ook rekening mee houden dat van u tenminste een HBO denk- en werkniveau verwacht wordt. Deze modules zijn wat theoretischer van aard. Maar vormen een goede verkenning van wat de Universiteit van Amsterdam aan programma's aanbiedt als het gaat om universitaire opleidingen voor uw beroepspraktijk.

Heeft u vragen over de PE?
Dan kunt u het beste contact opnemen met Anne Lucy Titsing, a.titsing@stichtingassurantieregistratie.nl.

Aanmelden voor de PE?
Dat kunt u doen via u mijn.sar.nu account. Bent u uw wachtwoord voor dit account kwijt? Dan kunt u door middel van de link 'wachtwoord vergeten' met behulp van uw inschrijfnummer opnieuw instellen. Weet u uw inschrijfnummer niet? Dat kunt u in het register dat gepubliceerd is op de website opzoeken.