Overgangsregeling tot 31 december 2023

Tot 31 december 2023 geldt er een overgangsregeling voor de huidige RMiA's en RAiA's. Zowel de RAiA's als de RMiA's dienen in deze periode een Kennistoets af te leggen die gericht is op de actuele ontwikkelingen binnen de zakelijke assurantie advisering, op het niveau van de Assurantie-opleiding. Hiervoor zal het RMiA ook voorbereidende PE-sessies aanbieden, zodat u zich optimaal kunt voorbereiden. Op deze wijze borgen we dat een ieder over het juiste en actuele kennisniveau beschikt.

Voor de RMiA's geldt een vrijstelling voor het onderdeel Competenties & Vaardigheden, zij hebben in het verleden de Mondelinge Test met goed gevolg afgelegd. Wel doen we een aanbeveling om deel te nemen aan dit onderdeel, gezien de toegevoegde waarde hiervan voor de dagelijkse adviespraktijk.

In het jaar dat u de Kennistoets met goed gevolg aflegt, verkrijgt u dispensatie voor een PE-sessie uit het reguliere programma. Hetzelfde geldt voor het onderdeel Compententies & Vaardigheden.