Professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid.

Dat zijn de kernwaarden van het RMiA. De erkenningsregeling voor makelaars en adviseurs in assurantiën. Met ingang van 1 januari 2020 zijn de erkenningsregelingen Registeradviseur in Assurantiën (RAiA) en Registermakelaar in Assurantiën (RMiA) samengevoegd in het nieuwe RMiA.

De doelstelling van het RMiA is om de kwaliteit van het verzekeringsadvies aan ondernemers en particulieren op een hoog niveau te brengen en te houden. Hiertoe zijn inhoudelijke en professionele criteria vastgesteld waaraan een RMiA moet voldoen. Deze worden onderhouden door een jaarlijks systeem van bovenwettelijke permanente educatie.

 

Zoeken in het register van onafhankelijke registermakelaars


Registratienummer: P0706
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Rabobank Stad en Midden Groningen

Registratienummer: P0534
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV

Registratienummer: P0756
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: F & L Ambachtsheeren

Registratienummer: P0575
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Koopman Assurantiën BV

Registratienummer: P0724
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Coöperatieve Rabobank U.A.

Registratienummer: P0039
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Chabot Assuradeuren B.V.

Registratienummer: P0562
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Jochems Risico Management

Registratienummer: P0711
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Univé Stad en Land

Registratienummer: P0214
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: M.G. Mackaaij Holding BV

Registratienummer: P0728
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Van de Ven Risicobeheer & Verzekeren

Informatie workshop competenties en vaardigheden

Informatie workshop competenties en vaardigheden

2020-07-28 13:59:28

Hieronder treft u de informatie aan die betrekking heeft op de overgangsregeling naar de nieuwe erkenningsregeling RMiA voor oud-RAiA’s. Met de oprichting van het nieuwe RMiA per 1 januari 2020 is er een overgangsregeling van kracht geworden die duurt tot 31 december 2022. Dat betekent dat iedereen die ingeschreven staat in het nieuwe RMiA vanaf die datum moet voldoen aan de voorwaarden tot inschrijving.

Ledenbericht RMiA

Ledenbericht RMiA

2020-07-23 13:33:10

Wij willen u met behulp van deze e-mail informeren over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de erkenningsregeling Registermakelaar in Assurantiën (RMiA).

Nieuw assessment voor toetreding tot RMiA

Nieuw assessment voor toetreding tot RMiA

2020-02-11 11:57:07

ROTTERDAM 10 FEBRUARI 2020 - Het nieuwe Register van Makelaars in Assurantiën (RMiA) kent vanaf januari 2020 een nieuw assessment. Met deze opzet wordt geborgd dat de toets beter aansluit bij de huidige adviespraktijk en dat de uitkomst nog objectiever beoordeeld kan worden.

Registermakelaars en Registeradviseurs gaan samen

Registermakelaars en Registeradviseurs gaan samen

2020-01-16 08:30:00

Rotterdam, 15 januari 2020 - Met ingang van 1 januari van dit jaar zijn de registers van Makelaars in Assurantiën (RMiA) en Adviseurs in Assurantiën (RAiA) samengevoegd tot één nieuw register, het RMiA. De besturen van beide regelingen willen hiermee het kennisniveau van zowel makelaars als adviseurs in assurantiën verder verhogen. Daarnaast willen zij met het nieuwe register aantrekkelijker worden voor nieuwe leden die zich verder willen ontwikkelen dan het wettelijk minimum van de Wft. De nieuwe erkenningsregeling is onderdeel van de Stichting Assurantie Registratie (SAR) en telt ruim 500 leden.