Professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid.

Dat zijn de kernwaarden van het RMiA. De erkenningsregeling voor makelaars en adviseurs in assurantiën. Met ingang van 1 januari 2020 zijn de erkenningsregelingen Registeradviseur in Assurantiën (RAiA) en Registermakelaar in Assurantiën (RMiA) samengevoegd in het nieuwe RMiA.

De doelstelling van het RMiA is om de kwaliteit van het verzekeringsadvies aan ondernemers en particulieren op een hoog niveau te brengen en te houden. Hiertoe zijn inhoudelijke en professionele criteria vastgesteld waaraan een RMiA moet voldoen. Deze worden onderhouden door een jaarlijks systeem van bovenwettelijke permanente educatie.

 

Zoeken in het register van onafhankelijke registermakelaars


Registratienummer: P0676
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs

Registratienummer: P0179
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: P.H. Verheul Assurantiemakelaars BV

Registratienummer: P0609
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Rabobank Kring Gelderland Zuid

Registratienummer: P0654
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: J.H. van Duuren Assurantie-Adviseurs B.V.

Registratienummer: P0756
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: F & L Ambachtsheeren

Registratienummer: P0633
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Seelen Assurantiën

Registratienummer: P0767
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Verzekeringsadviesbureau Van Egdom BV

Registratienummer: P0476
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: VLC & Partners BV

Registratienummer: P0750
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Verzekeringsadviesbureau Van Egdom BV

Registratienummer: P0264
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: VLC & Partners BV

Een RMiA, de allround hoogopgeleide verzekeringsprofessional, leert een leven lang

2021-03-01 10:12:25

In gesprek met drie jonge ambitieuze RMiA’s die sinds juni 2020 met trots de titel RMiA dragen en in december 2020 het - voor hen nog niet verplichte - A-Actualiteiten webinar met voorafgaand de digitale leeromgeving hebben gevolgd: Ruud Bindels (38), Willem Li (40) en William Boelens (39).

20 jaar SAR - terugblik met de drie oud-voorzitters over vakmanschap

2021-02-17 10:07:15

Het jaar 2020 is met recht een heel bijzonder jaar. De gehele wereld is in de ban van de COVID-19-pandemie en de gevolgen die dat heeft en nog zal hebben. 2020 is ook het jaar waarin de Stichting Assurantie Registratie (SAR) 20 jaar bestond met bijna 1.400 ingeschrevenen in de drie erkenningsregelingen: registermakelaar in Assurantiën (RMiA), Register Pensioenadviseur (RPA) en Register Gevolmachtigd Agent (RGA).

archief

Nieuwsbrief Inkomen juni/juli 2020

2020-09-25 13:20:38

In onderstaand nieuwsoverzicht treft u informatie aan over een aantal belangrijke nieuwsberichten over de afgelopen maand met betrekking tot Inkomen.

Informatie workshop competenties en vaardigheden

Informatie workshop competenties en vaardigheden

2020-07-28 13:59:28

Hieronder treft u de informatie aan die betrekking heeft op de overgangsregeling naar de nieuwe erkenningsregeling RMiA voor oud-RAiA's. Met de oprichting van het nieuwe RMiA per 1 januari 2020 is er een overgangsregeling van kracht geworden die duurt tot 31 december 2022. Dat betekent dat iedereen die ingeschreven staat in het nieuwe RMiA vanaf die datum moet voldoen aan de voorwaarden tot inschrijving.

archief